Vihreän siirtymän hankkeet huutavat rahoitusta – Lisäinvestointivaje on tuhansia miljoonia euroja

Kierrätyslaitoksiin kaivataan investointitukea.
Facebooktwitterlinkedin

Huutava pula investointirahoituksesta näkyy valtion erityistehtäväyhtiö Ilmastorahasto Oy:lle tulevissa hankehakemuksissa.

Ilmastonmuutoksen torjuntaan, kiertotalouteen ja vihreään siirtymään tarvittaisiin globaalisti lisäinvestointeja arviolta tuhansien miljardien dollareiden edestä.

Kotimaassakin lisäinvestointitarve on vuosittain useita miljardeja euroja.

”Rahoituskysyntä Ilmastorahastolle on ollut yli miljardin tasolla, mutta viimeisen puolen vuoden aikana inflaatio on nostanut rahoitustarvetta niin, että hankevirrassamme olevien yhtiöiden yhteenlaskettu rahoitustarve on noussut jo yli 1,5 miljardin euron tasolle”, kertoo Ilmastorahasto Oy:n toimitusjohtaja Paula Laine.

Riskirahoitusta tarjolla Ilmastorahastolla

Joulukuussa 2020 perustettu Ilmastorahasto rahoittaa merkittävän mittaluokan kohteita, jotka torjuvat ilmastonmuutosta sekä vauhdittavat teollisuuden vähähiilisyyttä ja digitalisaatiota.

Kaikkien Ilmastorahaston kohteiden on oltava EU:n kestävän rahoituksen mukaisia, eli ne eivät saa aiheuttaa merkittävää haittaa ilmastolle tai ympäristölle (ns. Do no significant harm -periaate).

Ilmastorahasto asettaa etusijalle hankkeet, joilla on merkittävä vaikutus ilmastotyössä.

Lisäksi kriteerinä on myöntää rahoitusta hankkeille, jotka eivät ehkä toteutuisi lainkaan ilman Ilmastorahaston rahoitusosuutta, tai toteutuisivat pienemmässä mittakaavassa tai myöhemmin kuin ilman sitä.

Ilmastorahaston rahoituksessa on myös mahdollista ottaa enemmän riskiä kuin tyypillisesti.

”Suomessa vihreän siirtymän hankkeisiin liittyy pitkä takaisinmaksuaika tai korkea pääomatarve. Toisinaan hankkeisiin liittyy myös teknologiariskiä, mutta etenkin biokaasualan toimintaan liittyvät myös bisnesmalliriskit”, Laine näkee. Hän puhui rahoitustarpeesta maaliskuussa pidetyssä biokaasu- ja ravinnekierrätysalan yhteisessä pyöreän pöydän keskustelutilaisuudessa.

Rahaa tarvitaan laitosinvestointeihin

Ilmastorahastolla on tälläkin hetkellä yli kolmesataa hanketta arvioitavana.

Hankevirran koko on pysynyt yli kolmessasadassa Ilmastorahasto Oy:n alusta lähtien, mikä osoittaa, että rahoitukselle on pysyvä ja selvä tarve.

Sekä hankevirrassa että julkaistuissa rahoituskohteissa korostuvat kiertotalouden, bioalan sekä vetyteknologioiden hankkeet.

Helmikuun lopun hankevirta-analyysin mukaan 319 hankkeesta 58 keskittyy kiertotalouteen ja jätehuoltoon ja 48 biotalouteen. Myös uusiutuvan energian hankkeita on arvioitavana paljon, yhteensä 43.

Ilmastorahastolle esitetty investointitarve nousee yli 1,5 miljardin euron.
Ilmastorahastolle esitetty investointitarve nousee yli 1,5 miljardin euron.

Suurin osa rahoitustarpeesta kohdistuu laitosinvestointeihin tai muun infrastruktuurin rakentamiseen.

Laitosinvestointeihin ja muuhun ilmastoinfraan on rahoitusta hakenut Ilmastorahastolta tällä hetkellä kaikkiaan 124 kohdetta. Näissä hankkeissa pelkästään Ilmastorahaston kattama, arvioitu rahoitustarve on 903 miljoonaa euroa.

Lisäksi hankkeet kaipaavat Ilmastorahastolta yhteensä 520 miljoonan euron rahoitusta ilmastoratkaisujen käyttöönoton vauhdittamisessa ja lähes sataa miljoonaa euroa digitaalisissa ilmastoratkaisuissa.

Valimohiekan kierrättäjä sai Ilmastorahaston pääomalainan

Kahden ensimmäisen toimintavuotensa aikana Ilmastorahasto on tehnyt rahoituspäätöksiä yhteensä 125,4 miljoonalla eurolla. Rahoitusta on saanut kaikkiaan 18 suomalaista yritystä.

Hankkeiden päästövähennyspotentiaali voi toteutuessaan olla parhaimmillaan jopa 286 miljoonaa hiilidioksiditonnia 10 vuoden aikana. Päästövähenemien toteutumiseen täysimääräisenä liittyy kuitenkin paljon epävarmuuksia.

Viimeksi Ilmastorahasto on julkistanut kuuden miljoonan euron pääomalainan infrarakentamisen päästövähennysten ohjelmistokehitykseen Infrakit Oy:lle sekä 10 miljoonan euron pääomalainan Hycamite TCD Technologies Oy:lle puhtaan vedyn demonstraatiolaitoksen rakentamiseksi Kokkolaan.

Tämän vuoden alussa Ilmastorahasto julkisti myös päätöksen 10 miljoonan euron pääomalainasta Norsepowerille, joka valmistaa laivojen roottoripurjeita. Ratkaisulla on potentiaalia vähentää merenkulun ilmastopäästöjä.

Viime syksynä julkaistuista rahoituspäätöksistä toinen, miljoonan euron pääomalaina, kohdistui ruoantuotannon päästövähennyksiä mahdollistavaan datanvälityspalveluun, DataSpace Europeen.

Syksyn toinen rahoitusjulkistus on puolestaan kiertotalousyritykselle. Valimohiekan kierrätystä tehostava Finn Recycling Oy sai 8 miljoonan euron pääomalainan metallivalimoiden jätehiekan uudelleenkäytön mahdollistavan elvytyslaitteiston kehittämiselle ja toiminnan kansainvälistymiselle.

Teksti: Elina Saarinen/ Uusiouutiset-lehti

Kuva: Ilmastorahasto Oy. Tällä hetkellä eniten rahoitushakemuksia Ilmastorahaston hankevirrassa on kiertotalousalalta.

Facebooktwitterlinkedin