Roskaaminen pakottaa kuntia luopumaan aluekeräyspisteistä pdf-muodossa

Roskaaminen pakottaa kuntia luopumaan aluekeräyspisteistä pdf-muodossa