Tutkimus todistaa: Uusiouutiset tavoittaa kiertotalousalan

Uusiouutisten numerosta 6/2016 toteutetun lukijatutkimuksen perusteella Uusiouutiset on kiertotalous-, jätehuolto-, kierrätys- sekä ympäristöalojen asiantuntijoiden oma lehti ja kiertotalouden tärkeä tietolähde.

 

Lehti luetaan ja siihen palataan monta kertaa

– Jokaisella Uusiouutisten numerolla on keskimäärin 5,6 lukijaa, joten lehdet kiertävät ahkerasti esimerkiksi työpaikkojen lehtikierroissa.

88% vastanneista säilyttää lehden numerot ja palaa niihin myöhemmin. Tulosten perusteella lukija palaa Uusiouutisten pariin keskimäärin 2,0 kertaa, mikä on ammattilehtien joukossa korkea luku.

– Keskipainos noin 1 200 kpl. Jokainen Uusiouutisten numero luetaan tulosten mukaan siis yli 13 000 kertaa!

– Lukijakontaktit ovat säännöllisiä ja aktiivisia. Lehti luetaan huolella ja jokainen vuosikerran numero luetaan tarkkaan.

Uusiouutisten sähköinen uutiskirje täydentää hyvin painettua lehteä. Sen ajankohtaisuutta ja muotoa arvostetaan.

– Lukijat hakevat tietoa päätöstensä tueksi myös uutiskirjeestä ja Uusiouutisten sähköisistä kanavista.

Päättäjät huomaavat ilmoitukset

73% osallistuu hankintapäätösten tekemiseen. Uusiouutisten lukijoilla on siis merkittävä rooli kiertotaloutta ja jätehuoltoa koskevissa hankintapäätöksissä.

– Etenkin itsenäisesti hankintapäätöksiä tekevät hakevat tietoa päätöstensä tueksi myös Uusiouutisten sähköisistä kanavista kuten uutiskirjeestä ja nettisivuilta.

– Mainokset Uusiouutisissa huomataan paremmin kuin ammattilehdissä keskimäärin. Ilmoitusten huomioarvo on poikkeuksellisen hyvä.

Jopa 70% vastanneista kertoi nähneensä kokosivun ilmoitukset. Pieninkin ilmoituskoko, 1/8s ilmoitus, sai erinomaiset huomioarvotulokset, sen kertoi nähneensä 60% vastanneista.

– 39 % lukijoista toimii asiantuntijatehtävissä.

– 31% toimii ylemmän tai keskijohdon tehtävissä.

– Lukijat edustavat toimialoista jätehuoltoa ja kierrätystä, asiantuntijapalveluita, ympäristöhallintoa, teollisuutta ja tuotantoa sekä tutkimusta ja koulutusta.

– Kolmannes lukijoista on alle 40-vuotiaita. Uusiouutiset on siis myös tuoreiden ja ympäristöalan tulevien asiantuntijoiden lehti!

 

Lukijat pitävät lehteä hyvänä ja tärkeänä

95 % on tyytyväisiä Uusiouutiset-lehteen

– Uusiouutisten asiapitoinen ja ammattimaisesti toimitettu sisältö saa lukijoilta kiitosta. Lehti antaa tietoa uusimmasta tutkimuksesta, hankkeista, teknologioista ja ratkaisuista, ennakoi lainsäädännön muutoksia ja auttaa lisäämään ymmärrystä alan kehityksen suunnista ja syistä.

– Lukijoiden mukaan Uusiouutiset tukee omaa työtä, auttaa pysymään ajan hermolla ja avaa vaikeita asioita helpommin ymmärrettäväksi.

– Parhaina puolina lukijat pitävät lehden ajankohtaisuutta, kiinnostavuutta, monipuolisuutta sekä ammattimaista toimitusta.

– Lukijat pitävät lehden näkökulmaa kiertotalouteen osuvana. Lukijoiden vastaukset kertovat erittäin laaja-alaisesta ja monipuolisesta kiinnostuksesta lehden sisältöihin.

– Lukijat pitävät etenkin kiertotalouden, jätehuollon ja kierrätysalan kehitystä, lainsäädäntöä ja tutkimustietoa valottavista jutuista.

 

Poimintoja avoimista vastauksista:

”Hyviä aiheita, hyvin kirjoitettu. Tärkeitä aiheita, joista ei kuule muista uutisvälineistä.”

”Monipuolisesti juttuja eri aihealueilta ja näkökulmista.”

”Paljon työhöni liittyvää, uusinta tietoa.”

”Uusiouutiset käsittelee tärkeitä kiertotalouteen liittyviä aiheita tuoreista näkökulmista.”

”Uutisten aiheet ja tekstit kansantajuisia. Monta vaikeaa asiaa on avautunut lukemalla uutinen Uusiouutisista.”

”Uutiskirjeessä on kiertotalousalan keskeiset uutiset tiiviissä paketissa.”

”Kiitos ajankohtaisesta ja kivasta lehdestä, tällä alalla se on ihan must!”

”Olen vuosia seurannut lehteä. Se on kehittynyt koko ajan myönteisesti ja aina paremmaksi.”

 

Lukijatutkimuksen toteutti syksyllä 2016 Focusmaster Oy.