Teollisuuden sivuvirrat käyttöön! – Vastaa kyselyyn, niin autat biokiertotalouden edistämisessä

Teollisuuslaitoksia talvella
Facebooktwitterlinkedin

Syntyykö yrityksessäsi tai teollisuuslaitoksessasi biopohjaisia sivu- tai jätevirtoja? Tai olisitko kiinnostunut tällaisten virtojen hyödyntämisestä? Vastaa kyselyyn!

TREASoURcE-hanke kartoittaa tällaisten biopohjaisten sivu- ja jätevirtojen hyödyntämisen mahdollisuuksia ja haasteita.

Hankkeen tarkoitus on edistää osallistavaa ja oikeudenmukaista siirtymää biokiertotalouteen sivuvirtojen hyödyntämistä edistämällä. Kyselyn vastauksia hyödynnetään myös sivuvirroille tarkoitetun digitaalisen markkinapaikan (KiertoaSuomesta.fi) kehitystyössä.

Kyselyyn pääsee tästä linkistä. Vastata voi vielä 26.2.2023 mennessä.

EU-rahoitusta hankkeelle

TREASoURcE on nelivuotinen, EU:n Horisontti Eurooppa -ohjelman rahoittama hanke, jonka yhtenä tavoitteena on alueellisten pilottien avulla löytää käyttötapoja sekä liiketoimintamahdollisuuksia tällä hetkellä hyödyntämättömille biopohjaisille sivuvirroille ja jätteille.

MTK on projektissa mukana vauhdittamassa kiertotaloutta maa- ja metsätaloussektorilla. Lisää hankkeesta myös MTK:n verkkosivuilla: Muovijätteet, sähköautojen akut ja maa- ja metsätalouden biopohjaiset jäte- ja sivuvirrat hyötykäyttöön – MTK.

Kuva: Adobe Stock. Teollisuuslaitosten sivuvirrat halutaan kiertoon.

Facebooktwitterlinkedin