Tuulivoimalan lapa ja muuta komposiittijätettä

Kuusakoski varautuu kierrättämään komposiittimuovijätettä, kuten tuulivoimaloiden lapoja.