Elinkaaren pidentämisestä bisnes!

Kestäviä tekstiilisysteemejä kehittävä ja tutkiva FINIX-hanke kannustaa korjauttamaan vaatteet kevätkuntoon. Hanke ohjaa myös tekstiilialan green deal -sopimustyötä, kehittää työkaluja elinkaaritiedon hallintaan ja visioi kestäviä tekstiiliekosysteemejä.

Huhtikuussa Kalasataman Second Hand Marketilla pidettiin #korjaushaaste-­päivää. Siellä sai vinkkejä vaatteiden ja kenkien korjaamiseen. Tapahtumassa keskustelivat myös professori Kirsi Niinimäki ja FINIX-hankkeen Sini Suomalainen.Huhtikuussa Kalasataman Second Hand Marketilla pidettiin #korjaushaaste-­päivää. Siellä sai vinkkejä vaatteiden ja kenkien korjaamiseen. Tapahtumassa keskustelivat myös professori Kirsi Niinimäki ja FINIX-hankkeen Sini Suomalainen.

Suomi on edelläkävijä uusien tekstiilikuitujen kehittämisessä. Suomi aloitti myös tekstiilien erilliskeräyksen kahta vuotta aikaisemmin kuin suurin osa muista EU-maista.

Myös tekstiilien elinkaarta pidentävää uutta liiketoimintaa syntyy koko ajan, mutta haasteena on näiden pienten yritysten kasvattaminen ja korjaamisen ja käytetyn ostamisen helpottaminen verrattuna uuden hankkimiseen.

”Edellytykset edistää kestävää tekstiilisysteemiä ovat Suomessa hyvät”, näkee FINIX-hankkeen vuorovaikutusvastaava Sini Suomalainen.

Hän näkee, että lähes kaikki kotimaiset alan toimijat hyötyisivät tiukemmasta kansainvälisestä sääntelystä ja kuluttajien tiedostamisen muuttumisesta toiminnaksi.

”Niinpä tutkimus, yritykset, alan etujärjestö Suomen Tekstiili & Muoti ry, kansalaisjärjestöt ja päätöksentekijät ovat pystyneet toimimaan yhdessä. Se on varmasti yksi syy edelläkävijyyteen.”

Vaikuttamiskohteena EU

Viime vuonna FINIXin tutkijat kokosivat yhdessä muiden keskeisten kotimaisten tekstiilitoimijoiden kanssa vision kestävästä tekstiilisysteemistä.

Kiertotalouteen perustuva tekstiilisysteemi koostuu arvoketjun eri vaiheista: tekstiilimateriaalin valmistus, suunnittelu, tuotteen valmistus, myynti, käyttö sekä keräys ja lajittelu. Yhdessä nämä muodostavat ekosysteemin, jossa jokainen vaihe ja toimija vaikuttaa muihin.

Visiossa kestävä ekosysteemi tuottaa suljettuja materiaalien ja energian kiertoja. Näin minimoidaan sekä yksittäisten tuotteiden että koko järjestelmän ympäristökuormaa.

Ekosysteemi ei nojaa vain kierrätykseen, vaan ensisijaisesti pitkäikäisellä suunnitelulla, korjauksilla, uudelleenkäytöllä ja -myymisellä, jakamisella ja palvelullistamisella pidennetään tuotteiden käyttöikää ja vähennetään materiaalien ja energian hukkaa kaikissa elinkaaren vaiheissa.

Lisäksi keskeisessä roolissa on tuotteiden ostamisen hidastaminen ja kokonaiskulutuksen vähentäminen vaikuttamalla asiakkaiden arvoihin ja ostokäyttäytymiseen.

FINIX vie visiota aktiivisesti eteenpäin erityisesti osana EU:n tekstiilistrategiatyötä. On ensiarvoista, että strategia keskittyisi kierrätyksen sijaan vähentämiseen, uudelleenkäyttöön ja korjaamiseen osana resursseja säästävää kiertotaloutta.

Tekstiilialan green deal

Suomessa on valmistelussa kierto­talouden green deal, joka vauhdittaa koko yhteiskunnan siirtymistä kiertotalouden mukaiseen toimintaan. Green deal kokoaa laajasti toimijoita sitoutumaan vapaaehtoisesti vähähiiliseen kiertotalouteen.

Green dealin ensimmäisessä vaiheessa ympäristöministeriö arvioi yhdessä tutkimuslaitosten kanssa eri sektoreiden ja alueiden mahdollisuuksia edistää luonnonvarojen kestävää käyttöä, tuotteiden pitkäikäisyyttä ja jakamistaloutta.

FINIX vastaa tekstiilialan green deal -työpajojen sisällöstä.

Tämän kevään aikana järjestettävissä työpajoissa arvioidaan kiertotaloutta edistäviä tulevaisuuden teknologioita, toimintamalleja ja investointeja sekä hahmotellaan vaikuttavimpia toimenpiteitä.

Työkalu elinkaaritiedon hallintaan

Resurssien tehokkaampaan hyödyntämiseen voi päästä jakamalla materiaalin ja tuotteen koko elinkaaren aikana kertyvää tietoa.

FINIXin alla on käynnistymässä LABin (Lahden ammattikorkeakoulu) johtama elinkaaritiedonhallinta LCIM (Life Cycle Information Management) -työkalun kehittämishanke. Sen tavoitteena on parantaa tekstiiliteollisuuden tuotanto- ja arvoketjujen läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta.

Työkalun avulla voidaan kerätä ja jakaa tuotetietoja kuitutasolta alkaen ja seurata tuotantovaiheita, -menetelmiä ja maantieteellistä sijaintia. Työkalun avulla voidaan myös laskea veden kulutuksen sekä hiilidioksidin ympäristöjalanjälki.

Työkalun käyttäjiä ovat tekstiiliteollisuuden sidosryhmät ja loppukäyttäjät, jotka tavoittelevat läpinäkyvyyttä tuotantoon ja tietoa ympäristövaikutuksista.

LCIM-tiedot kerätään tällä hetkellä LABin hallinnoimaan tietokantaan. Kerätyt tiedot jaetaan ja asetetaan saataville yritysten väliseen käyttöön LCIM-työkalun avulla.

Hankkeen aikana LCIM integroitaisiin Gaia-X:n tietoinfrastruktuuriin. Gaia-X:n tavoitteena on kehittää ja rakentaa yhteinen eurooppalainen tietoinfrastruktuuri, jonka avulla tietoja voidaan siirtää tai käyttää Euroopan sisämarkkinoilla ja niiden ulkopuolella. Tavoitteena on jakaa tietoa luotettavasti ja oikeuden­mukaisesti, jotta yksityishenkilöt ja yritykset voivat hyödyntää ja luoda sen avulla uusia palveluja.

Loppukäyttäjät pääsevät käsiksi tietoihin tuotteesta löytyvän QR- tai RFID-tunnisteen kautta. LCIM tarjoaa alustan EU:n tekstiilistrategian ja ekosuunnitteludirektiivin dataan liittyvien vaatimusten hallintaan ja noudattamiseen.

”Haluamme kehittää ja integroida LCIM-työkalun avoimeksi tiedonjakoalustaksi niin yrityksille, kuluttajille kuin kierrätysprosessin eri vaiheisiin”, kertoo Patrik Koskinen LABistä.

”Yritysten täytyy nyt tarjota läpinäkyvyyttä tuotantoprosesseihinsa, materiaalien alkuperään ja ympäristökuormitukseen. Kuluttajat taas kaipaavat tietoa yksinkertaisessa muodossa: tarvitaan informatiivisia visualisointeja tuotannosta sekä ympäristöjalanjäljestä. Koneluettavaa tietoa tekstiilimateriaalin elinkaaresta puolestaan käytetään tekstiilien kierrätysprosessien automatisoinnissa.”

Uusia bisnesmahdollisuuksia

Kun puhutaan kiertotaloudesta, ajatellaan liian usein kierrättämistä. Ja jos ajatellaankin muuta, niin törmätään etenkin yrityksissä usein pelkoon liiketoiminnan kutistumisesta.

Tuotteiden elinkaaren pidentämiseen liittyy kokonaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia, muistuttaa vastuullisen liiketoiminnan profes­sori Minna Halme:

”Osa uusista liiketoimintamahdollisuuksista liittyy korjaamiseen, mutta vielä suurempi osa tehokkaamman kierron mahdollistaviin taustajärjestelmiin.”

Halmeen mukaan hyviä esimerkkejä orastavasta uudesta liiketoiminnasta ovat Menddie ja Ninyes, jotka tarjoavat korjauspalvelua ja tekevät uudelleenkäyttöön liittyvää yhteistyötä brändien kanssa.

”Kiertotalous tuo kokonaan uudenlaisia mahdollisuuksia arvonluontiin tuotteiden elinkaaren eri vaiheissa pistemäisen uuden tuotteen myynnin sijaan. Siksi se on myös liiketoiminnallinen mahdollisuus.”

Somessa käynnissä #korjaushaaste

FINIX ja Marttaliitto haastavat yhteistyössä kaikki jatkamaan vaatteidensa käyttöikää korjaamalla.

Korjaa vaate, postaa siitä kuva tai video sosiaaliseen mediaan ja lisää #korjaushaaste!

Julkisesti postattuja kuvia saatetaan käyttää tutkimusaineistona. Parhaat niistä palkitaan haasteen yrityskumppanien käyttöikää pidentävillä tuotteilla.

Haasteeseen liittyvä näyttely kootaan Aalto-yliopiston tiloihin kesäkuun 2023 alussa.

Näin pääset mukaan

Lue lisää, ota yhteyttä ja tule mukaan:

FINIX-tutkimushanke: https://finix.aalto.fi/

#korjaushaaste: finix.aalto.fi/korjaushaaste

Tekstiilialan green deal -prosessi: samuli.patala@aalto.fi

LCIM-työkalun kehittämishankkeeseen liittyvät tiedustelut: patrik.koskinen@lab.fi

Kestävän tekstiilisysteemin toimimiseen vaikuttaa arvoketjun lisäksi moni tekijä. Vaikuttavat tekijät liittyvät esimerkiksi lainsäädäntöön, tiedon jakamiseen sekä kuluttajakäyttäytymiseen.Kestävän tekstiilisysteemin toimimiseen vaikuttaa arvoketjun lisäksi moni tekijä. Vaikuttavat tekijät liittyvät esimerkiksi lainsäädäntöön, tiedon jakamiseen sekä kuluttajakäyttäytymiseen.Kiertotalouden tasot. Kuvassa ylhäällä ekologinen kuorma on pienin, alhaalla suurin. Taloudelliseen arvonluontiin taas on mahdollisuuksia jokaisella tasolla.Kiertotalouden tasot. Kuvassa ylhäällä ekologinen kuorma on pienin, alhaalla suurin. Taloudelliseen arvonluontiin taas on mahdollisuuksia jokaisella tasolla.

Sirkku Linna

Essi Ervasti, Kristian Peitsara, Sirpa Pietikäinen (edessä) sekä Sini Suomalainen ja Minna Halme (takana) keskustelivat tapaamisessaan tekstiilien kiertotalouden edistämiskeinoista.

FINIX – kohti kestäviä tekstiilisysteemejä

FINIX on Suomen akatemian yhteydessä toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) rahoittama kuusivuotinen tutkimushanke.

STN-hankkeille on ominaista, että niillä haetaan paitsi huippututkimusta, myös merkittävää yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Siksi FINIXissä tutkimukseen yhdistyy monipuolinen toiminta yritysten ja järjestöjen kanssa.

Hankkeessa on meneillään neljäs vuosi. Samaan aikaan tekstiilien kiertotalous on ottanut Suomessa harppauksia eteenpäin.

FINIX tavoittelee läpimurtoa uusissa, kestävissä materiaaleissa, digitaalisissa innovaatioissa, ekologisissa suunnittelustrategioissa, kiertotaloudessa ja tekstiilisysteemien kestävyysvaikutuksissa.