Ouluunkin ”kiertotalouskylä”?

Facebooktwitterlinkedin

Kuva: Kati Leinonen/ Oulun Energia. Oulun Energia haluaa saada Laanilan ekovoimalaan nykyisin ohjautuvasta jätevirrasta mahdollisimman paljon eroteltua kierrätystä varten.

28.4.2017

 

Oulun Energia haluaa lisätä kierrätystä. Yhtiö suunnittelee Riihimäen kiertotalouskylän tapaista lajittelulaitoskokonaisuutta Laanilan ekovoimalaitoksen eteen.

 

Elina Saarinen

Jätevoimaloiden eteen alkaa Suomessa nousta mekaanisia lajittelulaitoksia, joissa jätevirrat erotellaan mahdollisimman tarkasti. Esimerkiksi Päijät-Hämeen Jätehuollon LATE-lajittelulaitos Lahden Kujalassa ja Fortumin (ent. Ekokem) kiertotalouskylä Riihimäellä ottavat sekalaisesta jätevirrasta talteen materiaalikierrätykseen ohjattavaa raaka-ainetta. Vasta se, mikä ei kelpaa kierrätykseen, ohjataan polttoaineeksi. Nyt Oulun Energia Oy suunnittelee vastaavaa konseptia pohjoisen Suomen jätteille.

”Mietimme, kuinka voisimme lajitella jätteitä koneellisesti ja nostaa kierrätysastetta ja toteuttaa näin EU:n yhä tiukentuvia kierrätystavoitteita”, tiivistää Oulun Energian kehityspäällikkö, hankkeen projektipäällikkö Heikki Harju-Autti.

Esiselvitys on jo tehty. Nyt kartoitetaan Pohjois-Suomen jätevirtoja ja -määriä ja sitä, minkälaisia laitteistoja niiden erotteluun ja käsittelyyn tarvittaisiin. Samalla mietitään, minne laitos tai laitokset rakennetaan. Vaihtoehtoina on mainittu Ruskon jätekeskus ja Laanilan teollisuuspuisto.

Ympäristövaikutusten arviointi käynnistyi kevättalvella. Selvitys valmistunee syksyllä ja YVA vuoden vaihteen paikkeilla. Jos kaikki menee hyvin, edetään esisuunnitteluvaiheeseen ja tehdään hahmotelma toteutettavista laitoksista.

Harju-Autin mukaan keskusteluissa on mietitty hyvin laajaa kokonaisuutta, mutta selvitykset ja laskelmat näyttävät, mitkä osat hankkeesta ovat toteutettavissa. Kierrätyskonseptin on oltava taloudellisesti mielekäs.

Alustava budjetti on liikkunut 15-30 miljoonan euron haarukassa. Hanke toteutettaisiin vaiheittain pitkän ajan kuluessa. Ensimmäiset laitokset voisivat valmistua aikaisintaan vuonna 2019.

 

Biojäte erilleen

Alustavasti laitoskokonaisuuteen on mietitty biojätteen mädätyslaitosta, yhdyskuntajätteen käsittelylaitosta sekä omaa linjastoa rakennus- ja purkujätteen sekä kaupan ja teollisuuden jätteiden käsittelyyn. Muovin jalostuslaitoksessa voisi muovijätteistä jalostaa uusiomuovia teollisuuden raaka-aineeksi. Myös keinoja lannoitetuotantoon selvitetään.

”Mietimme jopa, pitäisikö jätteet kerätä asukkailta eri tavoin kuin nyt. Sekajätteen joukossa on nyt tietyillä alueilla jopa 30 prosenttia biojätettä. Se likaa sellaisia jätejakeita, jotka olisivat puhtaampina kierrätettävissä”, Harju-Autti kertoo.

Hän uskoo, että Suomeen mahtuisi Fortumin muovijalostamon lisäksi toinenkin muovilaitos.

”Muovi on kevyttä, joten sen kuljettaminen kauas on kallista. Näen tässä mahdollisuuksia. Mutta ensin on selvitettävä, saako Pohjois-Suomesta ja Lapista ylipäätään sellaisia määriä muovia kerättyä, että se elättäisi uuden muovijalostamon.”

Oulun Energia on jo käynyt hankeideasta keskusteluja nykyisten sopimuskumppaneidensa kanssa, jotka toimittavat jätteitä Laanilan ekovoimalaitokseen. Hanketta toteutetaan yhteistyössä Oulun Jätehuollon kanssa. Vaikka Oulun kaupunki on molemmissa yhtiöissä yhtenä omistajatahona, Oulun Energialla ei ole jätehuoltolaitoksen kaltaista sidosyksikköasemaa.

”Emme suunnittele tätä vain Oulun kaupungin tarpeisiin, vaan haluamme tarjota palvelua koko markkinalle”, Harju-Autti tarkentaa.

Facebooktwitterlinkedin