Kaasunaamari

Jätteiden siirtämisessä tarvittiin järeitä suojavarusteita.