poroja

Luonnon kestävällä käytöllä tulee turvata luonnosta eniten riippuvaisten ihmisten ja alkuperäiskansojen ja paikallisten yhteisöjen luonnonvarojen kestävä käyttö.