Naali Lapissa.

Sekä ekosysteemit, luontotyypit että yksittäiset eliölajit ovat yhä ahtaammalla. Ilmastonmuutos pahentaa esimerkiksi naalin tilannetta.