Kuinka kiertotalous vaikuttaa tuotekehitykseen?

Facebooktwitterlinkedin

19.6.2017

 

Kiertotaloudesta etsitään ratkaisua luonnonvarojen ehtymiseen. Tässä merkittävä rooli on teollisuudella ja erityisesti sen tuotekehitysprosessilla. Muutosta helpottaa jatkuvasti yleistyvä 3D-tulostus, johon toisaalta liittyy suuria immateriaalioikeuskysymyksiä.

YK:n ennusteiden mukaan maapallon väkiluku kasvaa 9,7 miljardiin vuoteen 2050 mennessä. Jo tällä hetkellä väkiluvun ollessa 7,5 miljardia meillä on pulaa luonnonvaroista, joten tilanne ei helpotu ilman asianmukaisia toimenpiteitä. Tässä mukaan tulee kiertotalous.

Kiertotalouden mukaisessa toiminnassa etsitään uusia liiketoimintamalleja, joiden avulla raaka-aineet ja tuotteet saadaan jätteeksi päätymisen sijaan kiertämään näin säästäen materiaaleja. Se on syrjäyttämässä lineaarisen talouden, joka puolestaan perustuu kestämättömään ota käytä hävitä -malliin.

Jotta kiertotalouden hyödyt yhteiskunnalle saadaan mahdollisimman hyvin esiin, on sen mukainen toiminta sisäistettävä erityisesti teollisuuden tuotekehityksen parissa. Tuotekehityksessä kiertotalouden kannalta olennaisinta on suunnitteluvaihe, jossa muun muassa valitaan materiaalit ja päätetään tuotteen modulaarisuudesta.

3D-tulostuksesta apua kiertotalouteen siirtymisessä

3D-tulostus avaa uusia ovia yritystoiminnalle ja osaltaan myös helpottaa kiertotalouteen siirtymistä. Kun tuotteet voidaan tulostaa lähellä asiakasta, ei niitä tarvitse enää kuljettaa kaukaa asiakkaan luo. Näin tuotantoketjut ja logistiikkatoiminnot lyhenevät. Tämä säästää kuljetuksesta syntyneiltä haitallisilta päästöiltä ja liialta pakkausmateriaalien käytöltä.

Käytettäessä 3D-tulostusta yritystoiminnassa voidaan lisäksi valmistaa yksilöityjä tuotteita asiakkaan tarpeisiin. Enää ei siis tarvitse säilöä hyllyittäin massatuotettua tavaraa siltä varalta, että niitä jonain päivänä tarvittaisiin. Tästä on hyötyä esimerkiksi varaosien parissa. Kun asiakas tarvitsee tietyn varaosan, hänelle tulostetaan juuri oikeanlainen eikä enää tarvitse odottaa viikkoja sen toimitusta.

Opinnäytetyö pureutuu kiertotalouden näkymiin teollisuudessa

Alemman AMK:n opinnäytetyössäni ”Kiertotalouden vaikutukset tuotekehitykseen” tutkin teollisuuden tuotekehitysprosessia kiertotalouden näkökulmasta. Tutkimuksen case-tapauksena tarkasteltiin immateriaalioikeuksia (esimerkiksi patentit, tavaramerkit ja mallisuojat) 3D-tulostuksen parissa.

Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa kiertotalouden näkyvän teollisuudessa jo melko hyvin. Tähän on auttanut kiertotalouden painottaminen hallinnollisella ja EU:n tasolla. Erityisen hyvin kiertotalouspuoli ja immateriaalioikeudet ovat hallussa suurilla yrityksillä. Pienyritysten parissa tulisi kuitenkin vielä tehdä töitä niin ympäristöasioissa kuin immateriaalioikeuksissakin.

Immateriaalioikeudet 3D-tulostuksessa ovat murrosvaiheessa, joten on hankalaa arvioida niiden tilaa lähitulevaisuudessa. Jotta muutos tapahtuisi joustavasti ja toisten hallitsemien oikeuksien rikkomiselta vältyttäisiin, on oikeudenhaltijoiden kehitettävä uusia liiketoimintamalleja 3D-tulostuksen muuttamaan yhteiskuntaan siirryttäessä. Immateriaalioikeuksien opetus tulisi myös integroida koulutukseen perussivistyksenä.

 

Laura Laitinen,

opiskelija Turun ammattikorkeakoulusta

Opinnäytetyö ”Kiertotalouden vaikutukset tuotekehitykseen” on kokonaisuudessaan luettavissa täältä [http://theseus.fi/handle/10024/127750].

 

Kuva: 3D-tulostettu käsi. Scanstockphoto.

Facebooktwitterlinkedin