Jäteöljyjen keräystä.

Jäteöljyjen keräystä keräysautolla. Kuva: Veikko Lehti Oy.