Kohti suljettua kiertoa – regenerointi palauttaa jäteöljyn uusiokäyttöön

Jäteöljyjen keräystä.
Facebooktwitterlinkedin

Suljettu kierto vie öljyjätehuoltoa kestävämpään suuntaan. Suljetussa kierrossa jäteöljy regeneroidaan ja palautetaan uudelleen käyttöön erilaisina öljytuotteina.

Prosessi pienentää öljytuotteiden valmistuksen ympäristövaikutuksia ja tarjoaa vastuullisemman vaihtoehdon perinteiselle öljyn hankinnalle.

Jäteöljystä yli 90 prosenttia voidaan kierrättää. Regeneroinnin avulla jäteöljystä jopa 60 prosenttia on mahdollista muuntaa takaisin täysin käyttökelpoiseksi perusöljyksi, joka toimii raaka-aineena muiden öljytuotteiden valmistuksessa.

Kun jäteöljyn keräys ja prosessointi tehdään oikein, sitä on mahdollista kierrättää aina uusiksi tuotteiksi lähes loputtomasti.

“Asianmukaisella käsittelyllä voidaan välttää raakaöljystä valmistettujen voiteluaineiden käyttöä ja vähentää öljyn tuottamisesta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä”, kuvailee yrittäjä Juuso Lehti jätehuoltoyhtiö Veikko Lehti Oy:stä.

“Jäteöljyn suljettu kierto on erinomainen esimerkki kiertotalouden soveltamisesta käytännössä.”

Veikko Lehden jäteöljyauto kiertää ympäri Suomea keräämässä yrityksissä ja maataloudessa syntynyttä jäteöljyä.

Kerätyn öljyn yritys toimittaa tanskalaiselle yhteistyökumppanilleen Avista Oilille, joka regeneroi sen perusöljyksi. Siitä puolestaan valmistetaan uusia öljytuotteita teollisuuden käyttöön.

Green deal -sopimus vauhdittaa jäteöljyn hyödyntämistä

Veikko Lehti Oy liittyi ensimmäisten yritysten joukossa Kierrätysteollisuuden (ent. Ympäristöteollisuus- ja palvelut YTP ry:n) ja ympäristöministeriön vuonna 2019 solmimaan Green deal -sopimukseen valtakunnallisen öljyjätehuollon kehittämisestä.

Sopimuksen tavoitteena on tehostaa öljyjätteen keräystä koko Suomessa ja lisätä öljyn kierrätystä.

Juuso Lehti kertoo yrityksensä laajentavan toimintaansa jäteöljyn keräyksestä eteenpäin jo lähitulevaisuudessa.

“Aloitamme täysin regeneroidusta perusöljystä valmistettujen öljytuotteiden myymisen Suomessa, jolloin saamme öljyn kierron alkamaan taas alusta.”

Teksti: Päivi Ikonen/ Kemiamedia.fi

Kuva: Veikko Lehti. Kiertävä jäteöljyauto kerää teollisuudessa, liikenteessä ja maataloudessa syntyvää jäteöljyä eri puolilta Suomea.

Facebooktwitterlinkedin