KKV tutkii laillisuuden

KKV tutkii sidosyksikköhankintoja.