Kiertotalous vauhdittaa maailmalle

Facebooktwitterlinkedin

Suomella on mahdollisuus näyttää suuntaa kiertotalouden globaalina edelläkävijänä yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa. Business Finland rahoittaa alan innovaatioita ja tukee alan yritysten kansainvälistä kasvua.

 

Mitä kiertotalous on?

Kiertotalous tarkoittaa sitä, että tuotetun ratkaisun arvo säilytetään mahdollisimman pitkään hyötykäytössä. Tällöin materiaali säilyy kierrossa, ja sitä käytetään tehokkaasti.  Jo ratkaisun suunnittelussa on tärkeää ottaa huomioon koko elinkaaren aikaiset vaikutukset ja panostaa muun muassa huollettavuuteen ja korjattavuuteen.

Tuotteet palveluna on hyvä esimerkki kiertotalouden liiketoimintamalleista. Tällöin asiakas maksaa tuotteen hyödyistä eikä sen ostamisesta tai omistamisesta. Business Finlandin ohjelma Bio and Circular Finland auttaa yrityksiä näkemään uudenlaisia liiketoiminnan malleja ja sitä, miten palvelun tuottamista voi tehdä kannattavasti. Kiertotalouden liiketoimintamalleissa on tärkeää ottaa huomioon loppuasiakkaan tarve ja maksimoida tuotteen hyöty. Usein tämä onnistuu parhaiten yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa verkostossa tai ekosysteemissä.

Suomessa on syntynyt muun muassa innovatiivisia tekstiilialan yrityksiä, jotka toimivat kiertotalouden ytimessä. Suurten ja pienten yritysten väliset kumppanuudet ovat yksi avain menestykseen. Esimerkiksi tekstiilikuitujen teknologiaa kehittävä jyväskyläläinen Spinnova ja pörssiyhtiö Fortum aikovat tuottaa maatalousjätteestä tekstiililaatuista kuitua Spinnovan teknologialla.

 

Tutkimusta kannattaa hyödyntää yritysten uudistumisessa

Uskomme, että tutkimusosaamisella on potentiaalia kasvattaa suomalaisten yritysten kilpailukykyä maailmalla. Niinpä kannustamme yrityksiä hyödyntämään sekä kotimaista että kansainvälistä korkean tason tutkimusta. Kansainväliseen tutkimusyhteistyöhön on mahdollista päästä sekä EU:n Horisontti -puiteohjelman rahoitushakujen että muiden kohdennettujen rahoitushakujen kautta.

On tärkeää, että tutkimustoiminta palvelee myös elinkeinoelämän tarpeita. Business Finlandin Co-creation-rahoituksella tutkimusorganisaatiot kartoittavat tutkimusidean liiketoimintapotentiaalin. Lisäksi hahmotetaan se, mitkä yritykset ovat kiinnostuneita tutkimustulosten hyödyntämisestä liiketoiminnassaan. Kun sopivat yhteistyötahot on löydetty, Business Finlandin rahoituksella voidaan käynnistää yritysten ja tutkimuksen yhteinen Co-Innovation -yhteishanke. Tilanne on vielä parempi, jos projekti toteutetaan kansainvälisenä yhteistyönä.

Nyt kannattaakin tutustua esimerkiksi meneillään olevaan Suomi-Ruotsi-yhteishakuun. Siinä rahoitetaan projekteja, jotka nopeuttavat uusien biopohjaisten tuotteiden tuloa kansainvälisille markkinoille. Projektissa on oltava mukana vähintään yksi suomalainen ja yksi ruotsalainen yritys. Pohjoismainen ulottuvuus onkin yksi keskeinen yhteistyöalue bio- ja kiertotalousalalla.

Kuluttaja vaatii vastuullisuutta

Tänä päivänä kuluttajat vaativat markkinoille vastuullisempia palveluita ja tuotteita. Yritysten on vastattava haasteeseen, ja tässä suomalaisilla yrityksillä mahdollisuudet tulla esiin ja jopa osaksi suuria brändejä. Esimerkiksi H&M Group on sijoittanut merkittävän summan suomalaiseen Infinited Fiber Company -yritykseen. Infinited Fiber Company valmistaa jätetekstiileistä täysin uutta kuitua ilman merkittäviä ympäristöhaittoja. Nyt sen on mahdollista laajentaa toimintaansa merkittävästi. (Business Finland: H&M Group among major investors in Finland’s pioneering infinited fiber company)

Me uskomme, että bio- ja kiertotalouden ratkaisuilla on potentiaalia lisätä hyvinvointia maailmassa, niin kehittyneillä kuin kehittyvillä markkinoilla. Haluamme kuulla ja oppia yritysten ideoista ja ratkaisumalleista globaalia ulottuvuutta omaaviin haasteisiin.

”Myös sijoittajien, kuluttajien ja regulaation aiheuttama paine voimistaa globaalien ratkaisujen kysyntää. Nopeat ja rohkeat edelläkävijät ovat uusia voittajia biobuumissa ja kiertotalouskisassa. Uskon, että Suomi osaavana uusien lajien moniottelijana saa näissä kisoissa kokoaan enemmän pokaaleja”, sanoo ohjelmatoiminnan johtaja Ilmari Absetz.

 

OUTI SUOMI

Outi Suomi toimii Bio and Circular Finland -ohjelman päällikkönä Business Finlandissa.

Kuva: Susanna Lehto/ Business Finland. Outi Suomi jäi äitiysvapaalla toukokuun lopussa. Ohjelmasta lisätietoja antaa myös ohjelmatoiminnan johtaja Ilmari Absetz, ilmari.absetz (at) businessfinland.fi.

 

KAUPALLINEN YHTEISTYÖ: YHTEISTYÖKUMPPANIMME UUSIOBLOGI

Facebooktwitterlinkedin