Julkiset hankinnat voisivat uuden tiedon mukaan vähentää merkittävästi päästöjä – Rakentamisen suunnitteluvaiheella valtaa energiahankintojen päästöihin

Energiahankintojen päästöt
Facebooktwitterlinkedin

Energiatehokkuuden, pitkäikäisyyden ja elinkaarisen kestävyyden huomioiminen julkisissa hankinnoissa säästää sekä rahaa että vähentää päästöjä.

Kunnat ja muut julkisen sektorin toimijat voivat toteuttaa päästövähennystavoitteitaan julkisten hankintojen kautta.

Vähähiilisten hankintojen kehittämisohjelmia toteuttanut KEINO-osaamiskeskus, Suomen ympäristökeskus (SYKE), Valtionkonttori ja Hansel Oy ovat kehittäneet vähähiilisyyden mittaamista.

SYKE on nyt julkistanut tuoreen raportin nimeltä Vähähiiliset julkiset hankinnat – Keinoja ja mahdollisuuksia päästövähennyksiin.

Nimensä mukaisesti raportti osoittaa, että julkiset hankinnat voivat merkittävästi vähentää päästöjä esimerkiksi yhteiskuntien rakentamisessa.

”Esimerkiksi energian hankinta tuottaa yhdessä rakentamisen kanssa noin puolet julkisen sektorin hankintojen päästöistä, ja näihin voidaan parhaiten vaikuttaa jo ennen kilpailutuksia tehtävillä toimenpiteillä eli suunnitteluvaiheen ratkaisuilla” suunnittelija Sara-Tuuli Siiskonen Suomen ympäristökeskuksesta sanoo.

 

Merkittävä päästövähennyspotentiaali

Hiilijalanjäljen näkökulmasta merkittävin hankintakategoria on energian hankinta, eli sähkön, lämmön ja kaasun käyttö rakennetun ympäristön toimintoihin ja ylläpitoon.

Päästövähennyspotentiaali tässä kategoriassa on erittäin merkittävä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin kaikkiaan 10 eri hankintakategoriaa.

Suuria päästövähennyksiä voidaan saada aikaan myös talonrakennus- ja infrarakentamisen toimialoilla.

Rakentamisessa toimenpiteiden päästövähennyspotentiaali vaihtelee paljon riippuen lähtötasosta ja toimenpiteen laajuudesta. Esimerkiksi energiatehokkuusinvestointeihin ja rakennuksen lämmitysmuodon valintaan sisältyy suuri päästövähennyspotentiaali.

Energian, rakentamisen ja kuljetushankintojen lisäksi tarkasteltiin muun muassa elintarvike-, huonekalu-, tekstiili- ja tietotekniikkahankintoja.

Raportti muistuttaa, että vähähiilisyys on vain yksi näkökulma hankintojen ekologisuuden tarkastelussa, joka puolestaan on yksi pilari kestävien hankintojen kokonaisuudessa. Vähähiilisyystavoitteita onkin käytännössä välttämätöntä toteuttaa osana hankintojen kokonaiskestävyyttä, taloudellista ja sosiaalista näkökulmaa unohtamatta.

 

Teksti: Elina Saarinen/ Uusiouutiset-lehti

Kuva: Adobe Stock. Rakentamisen suunnitteluratkaisut näkyvät suoraan energiahankintojen päästöissä.

Facebooktwitterlinkedin