Fortumin merikontteja

Hiilidioksidin talteenoton laitteistoa Fortumin merikontissa.