Jätteenkuljetuksen edellytysten täytyttävä

Facebooktwitterlinkedin

2.3.2016

Jätelautakuntien tekemien jätteenkuljetuspäätösten lainvastaisuudesta on nyt saatu Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) linjaus.

KHO teki helmikuussa monta ratkaisua, joissa vahvistuu se, että jätelautakunnat eivät ole riittävästi selvittäneet, täyttyvätkö edellytykset kiinteistön haltijan järjestämään kuljetukseen.

Pelkät mielipiteet tai esimerkiksi kunnanvaltuuston kanta kiinteistön haltijan järjestämän jätteenkuljetuksen toimivuudesta eivät riitä, vaan jätelautakuntien on perusteltava jätelain 37. pykälän ja hallintolain 31. pykälän mukaisesti riittävin selvityksin, täyttyvätkö edellytykset todella.

Perusteluiksi ei myöskään riitä, että päätöksissä toistetaan jätelain 37. pykälän säännöksiä.

KHO:n mukaan selvitysvelvollisuutta ei voi syrjäyttää kuntien tekemien sopimuksien määräyksillä.

KHO teki 18. helmikuuta useita jätteenkuljetusjärjestelmiin liittyviä ratkaisuja, jotka koskivat Turkua, Oulua, Saloa, Sauvoa, Kärkölää, Paimiota ja Hämeenlinnaa.

KHO piti esimerkiksi ratkaisuissaan (KHO:2016:19, 532/2016 ja 536/2016) voimassa Turun hallinto-oikeuden heinäkuussa 2014 tekemän päätöksen, jonka mukaan Salon jätehuoltolautakunnan päätös kiinteistön haltijan järjestelmän käyttöönotosta tulee kumota, koska päätökselle ei esitetty riittäviä ja lainmukaisia perusteita.

Eräässä vuosikirjapäätöksessään (KHO:2016:20) KHO taas kumosi Hämeenlinnan hallinto-oikeuden lokakuussa 2014 antaman päätöksen, jonka mukaan Hämeenlinnan yhteinen jätelautakunta ei olisi voinut päättää siirtymisestä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen. KHO katsoi, ettei edellytysten tarkempi (tässä tapauksessa kuntakohtainen) arviointi ole tarpeen, kun siirrytään kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen.

 

Oikeuskäytäntö muodostuu

Kuntien oli uuden jätelain mukaan tarkasteltava ja päätettävä vappuun 2013 mennessä, toimiiko kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus niiden alueella kattavasti, luotettavasti ja syrjimättömin ehdoin. Useat kunnat päättivät pitäytyä kiinteistön haltijan järjestelmässä.

Hallinto-oikeudet ovat kumonneet lukuisia jätelautakuntien päätöksiä ja palauttaneet asioita takaisin lautakuntiin käsiteltäväksi. Osa hallinto-oikeuksien ratkaisuista toteaa, että kuntien päätöksiä ei ole perusteltu lain edellyttämällä tavalla.

Jätelaitosyhdistys JLY ry pitää KHO:n ratkaisuja pisteenä pitkään jatkuneille jätteenkuljetuskiistoille: http://www.jly.fi/tiedote.php?tiedote2_id=516

Lue lisää jätteenkuljetuspäätösten taustoista Uusiouutisten arkistonumerosta 3/2013: http://www.uusiouutiset.fi/UU313ltk.pdf

 

Facebooktwitterlinkedin