Opinnäytetöihin haettavissa stipendejä.

Opinnäytetöihin voi hakea Jätehuoltoyhdistykseltä stipendiä.