Jätedirektiivit trilogeihin

Facebooktwitterlinkedin

15.5.2017

Kiertotalouspakettiin sisältyvien jätedirektiivien käsittely etenee EU:ssa nyt trilogivaiheeseen.

Trilogivaihe tarkoittaa, että Euroopan unionin neuvosto, parlamentti ja komissio käynnistävät ehdotuksesta neuvottelut, joiden tähtäimenä on saada aikaan yhteisesti hyväksytty sääntelypaketti.

Ensimmäinen trilogikäsittely pidetään 30.5. ja toinen juhannuksen jälkeen.

Mitä kierrätystavoitteiksi?

Kiperimmiksi kysymyksiksi käsittelyssä ovat osoittautuneet yhdyskuntajätteen ja pakkausjätteiden uudet, tiukentuvat kierrätystavoitteet sekä kaatopaikkasijoittamisen vähentämisen tavoitteet.

Jäsenmailla ja parlamentilla on erilaisia käsityksiä siitä, kuinka kunnianhimoiset kierrätystavoitteet kannattaisi asettaa. Myös yhdyskuntajätteen määritelmästä ja laskentatavoista on ollut erimielisyyttä.

”En usko, että kiertotalouspaketti ehtii valmistua Maltan puheenjohtajuuden aikana. Käsittely jatkuu kesälomakauden jälkeen Viron puheenjohtajakaudella”, arvioi neuvotteluissa mukana oleva ympäristöministeriön ympäristöneuvos Riitta Levinen.

Facebooktwitterlinkedin