Wastewisen pex-muovijätteestä valmistamaa pyrolyysiöljyä

Wastewisen tuotantolaitoksella