Matti Mäkelä (vas.) ja Timo Hirvi auttavat yrityksiä tekemään kiertotaloudesta kannattavaa liiketoimintaa.

Purusta kannattavaa

Purkumateriaalien koostumus ja ominaisuu…