Tapahtumia

Kierrätys ei kohene ilman biojätettä

Yhdyskuntajätteen kiristyviin kierrätystavoitteisiin ei päästä ilman tehokasta biojätteen erilliskeräystä. Ruokajäte ja muu biojäte täytyy saada Suomessa kerättyä dramaattisesti nykyistä laajemmin, jotta tavoitteisiin voisi päästä.”

Näin totesi EU:n käyttämän konsulttitoimisto Eunomian tutkija Joe Papineschi esityksessän Biolaitosyhdistys ry:n järjestämillä Biotalouspäivillä Lahdessa marraskuun alkupuolella.

Uusi lainsäädäntö edellyttää, että vuoden 2023 loppuun mennessä jäsenmaiden on järjestettävä biojätehuoltonsa. Bio­jätteet on erilliskerättävä tai esimerkiksi kompostoitava syntypaikalla.

Biojäte tarkoittaa siis biohajoavaa jätettä kuten puutarhajätettä sekä ruoka- ja keittiöjätettä kotitalouksista, toimistoista, ravintoloista, vähittäiskaupasta, kanttiineista, ruokapalveluista kaupoista ja elintarvikkeiden prosessointilaitoksista.

Papineschi sanoo, että biojätteen kanssa voi kerätä myös esimerkiksi pakkauksia, jos ne täyttävät tietyt standardit biohajoavuudesta tai kompostoitavuudesta.

Biojäte lasketaan kierrätetyksi, kun käsittelyyn (kuten aerobiseen tai anaerobiseen käsittelyyn) sisään laitetun ja prosessista ulostulevan materiaalin määrä on suurin piirtein tasapainossa ja kun tuotos käytetään maassa tavalla, joka hyödyttää maataloutta tai ekologista maanparannusta.

Lannoiteasetus on yhä EU:ssa työn alla. Lannoiteaineiden sertifiointityötä valmistellaan. Suomalaiset toimijat ovat jo proaktiivisesti valmistautuneet tulevaan, sillä Biolaitosyhdistys, Biokaasuyhdistys ja Vesilaitosyhdistys ovat käynnistäneet kansallisen laatujärjestelmän luomisen kierrätyslannoitevalmisteille.

”Olemme kartoittaneet muiden maiden tilannetta. Saksassa, Ruotsissa ja Belgiassa laatujärjestelmä on parantanut tuotteiden markkina-asemaa ja luonut pysyvää yhteistyötä tuottajien, tutkijoiden ja viranomaisten välille”, kertoi Biolaitosyhdistyksen Juha Pirkkamaa. Suomessa laatujärjestelmä näkyisi esimerkiksi tuotteille myönnettyinä laatumerkkeinä.

Vuoden Bionäärin tunnustus annettiin biokaasulaitosrakentamisen uranuurtajalle, Watrec Oy:n toimitusjohtaja Juhani Suvilammelle.

Tapahtuman esitykset: https://www.biolaitosyhdistys.fi/6