opiskelijoilta

Menetelmäopas tarjoaa ohjeita ja esimerkkejä opettajalle, joka haluaa kokeilla kiertotalouden opettamiseen perinteisestä luokkaopetuksesta eroavaa menetelmää.
Menetelmäopas tarjoaa ohjeita ja esimerkkejä opettajalle, joka haluaa kokeilla kiertotalouden opettamiseen perinteisestä luokkaopetuksesta eroavaa menetelmää.

Menetelmäopas inspiroi

kiertotalousopetusta

Kiertotalouden opetushankekumppanit ovat tehneet oppaan kiertotalouden opettamisen menetelmistä.

Laitetaanko opiskelijat opintojensa alussa linjastolle, jossa heihin iskostetaan tietoa ja valmistuessaan he ovat valmis tuote? Miten hyvin tällainen opetusmenetelmä soveltuu kiertotalouden opettamiseen? Opiskelijoidenhan pitäisi oppia ratkaisemaan monisyisiä ongelmia, etsimään muuttuvaa tietoa itse ja käymään vuoropuhelua erilaisten toimijoiden välillä.

Ratkaisua näihin kysymyksiin on haettu erilaisilla opetusmenetelmillä. Kolme erilaista menetelmää on koottu joulukuussa ilmestyvään menetelmäoppaaseen. Oppaaseen on koottu Turun, Lahden ja Tampereen ammattikorkeakouluissa käytössä olevat kiertotalouden opettamisen menetelmät.

Opas on koottu Sitran rahoittamassa #kiertotalous – uutta yritysyhteistyötä ja pedagogiikkaa kiertotalouden moduuliopintojen edistämiseksi -hankkeessa. Hanke on osa suurempaa Sitran hankekokonaisuutta, jossa kehitetään kiertotalousopetusta kaikille koulutusasteille.

Turun, Lahden ja Tampereen ammattikorkeakoulujen lisäksi #kiertotalous- hankkeessa ovat mukana Oulun, Vaasan ja Savonian ammattikorkeakoulut.

Projektiopetus sopii

Kiertotalouden opettamiseen sopii erityisen hyvin projektimuotoinen opetus, joka on myös opiskelijoiden joukossa suosittua. Ongelmiin pääsee käsiksi konkreettisesti eikä ratkaisu tule tarjottimella, vaan se pitää selvittää itse. Myös #kiertotalous-menetelmäoppaaseen kootut menetelmät perustuvat kaikki projektimuotoiselle oppimiselle ja yrityksiltä tuleville toimeksiannoille.

24h-innovaatioleirissä opiskelijoilla on vuorokauden verran aikaa hakea ratkaisua ongelmaan. Kiertotalouspolussa opiskelijat hahmottelevat ongelmaan ratkaisua ensin intensiviisellä vuorokauden mittaisella bootcampilla, ja sen jälkeen ratkaisua muotoillaan lukukauden kestävässä projektissa. Tutkimuspajassa opiskelijat ryhtyvät ratkomaan ongelmaa 1–6 kuukautta kestävässä projektissa.

Kiertotalouden opetuksen kehittämistä edistetään koko Suomessa myös 19 ammattikorkeakoulun voimin opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa Kiertotalousosaamista ammattikorkeakouluihin -hankkeessa.

Kiertotalouden opetustarjontaa parantamalla ja opetusmenetelmien uudistamisella ja kehittämisellä varmistetaan opiskelijoiden laadukas kiertotalousosaaminen koko Suomessa ja vahvistetaan ammattikorkeakoulujen kansainvälistä houkuttelevuutta. Jos jokainen korkeakoulusta valmistuva ymmärtää kiertotalouden perusperiaatteet, yhteiskunnalla on todellinen mahdollisuus muutokseen ja ilmastonmuutoksen torjumiseen.

Menetelmäoppaan voi ladata sen ilmestyttyä täältä: https://resurssitehokkuus.turkuamk.fi/kiertotalous/