kehitystrendit

Edistääkö 3D-tulostaminen kiertotaloutta?

Tuotannossa on vireillä kehityssuuntia, jotka lupaavat hyvää kiertotalouden edistymiselle.

Euroopan ympäristövirasto EEA julka…