Kemiallinen kuorma kasvaa

Kemikalisoitumisen maapallolle muodostama riski uhkaa jo planeetan turvarajoja. Kemikaalien ympäristövaikutusten vähentämisellä on enemmän kuin kiire.

Ympäris…