Kolumni

Kansallinen akku strategia tähtää kestävyyteen

Akkujen ja akkumateriaalien vastuullisuus ja kestävyys ovat nousemassa kansallisen akkustrategian kantaviksi teemoiksi.

Elinkeinomini…