Työnsä taitajia

Yhteentuoja, säteilijä

Tehdessään 1990-luvun alussa pro gradu -työtään yritysetiikasta Minna Halme havahtui, että ekologiset kysymykset puuttuivat liiketalouden johtamisen…