Fosfori irti lietteistä

Biolaitospäivien yhtenä merkittävänä teemana oli ravinteiden talteenotto puhdistamolietteistä ja muista biomassoista. Lietteiden epävarma tila…