Työnsä taitajia

Tavoitteena suljettu kierto

 ”Materiaalien suljetun kierron pitäisi olla samalla tavalla tavoite kuin esimerkiksi nolla tapaturmaa. Tiedämme, että emme aina absoluutti…