uutisia

Ensin Riihimäki, sitten maailma

Riihimäellä käynnistyy täyden mittakaavan laitos, joka pystyy kierrättämään myös sekalaista muovijätettä. Tästä alkaa rakentua kansainvälinen laitosverkosto. Wimao Oy on valmis maailmalle.

Riihimäen laitos käyttää syötteenä esimerkiksi sekalaista jätemuovia. Se valmistaa tuotteita muun muassa kuljetuksiin ja pakkaamiseen.Riihimäen laitos käyttää syötteenä esimerkiksi sekalaista jätemuovia. Se valmistaa tuotteita muun muassa kuljetuksiin ja pakkaamiseen.

Ensimmäiset rekkakuormalliset uusiomateriaaleista valmistettuja tuotteita ovat juuri lähteneet asiakkaille Wimao Oy:n uudesta Riihimäen kierrätyslaitoksesta.

Fortumilta vapautuneeseen, 1400 neliön halliin on rakennettu tarkasti suunniteltu laitoskokonaisuus. Laitoksen patentoitu teknologia pystyy siihen, mihin moni muu kierrätysteknologia ei: kierrättämään sekalaisenkin muovijätteen uusiksi tuotteiksi.

Ensi vuonna lisää

Juuri sekalaiset muovijätteet ovat vaikein rasti rakentamisen, pakkausalan, kaupan, teollisuuden ja kotitalouksien muovijätteiden kierrätyksessä.

Wimao kertoo teknologiansa pystyvän kierrättämään monikerrosmuovit, eri muovilaatuja sisältävät muovit ja sekalaiset kalvomuovit ilman, että eri muovilaatuja tarvitsee erotella tarkasti toisistaan ennen prosessia.

Tämä on sellainen kilpailuetu kierrätysmarkkinoilla, että Wimao haluaa pitää prosessin yksityiskohdat tiukasti salaisuutenaan.

”Riihimäen laitoksen laitteisto- ja laitetoimittajat ovat liikesalaisuuksia. Kyseessä on Wimaon oma kierrätysprosessilinja, joka hyödyntää meidän omaa patentoitua teknologiaamme. Se sisältää koko prosessin jätteestä tuotteeksi”, Wimaon toimitusjohtaja Ville Immonen kuittaa.

Riihimäen laitos on vasta alkua. Jo ensi vuodeksi on vireillä useampi laitosprojekti sekä Suomessa että ulkomailla.

Wimao näkee, että yrityksen vuosien työ teknologian, prosessin ja tuotekehityksen suhteen on nyt siinä vaiheessa, että se alkaa generoida liiketoiminnan kasvua.

Tästä kertoo sekin, että yritys menestyi juuri yritysten kasvuohjelma Kasvu Openin Bio- ja kiertotalouden Kasvupolulla.

”Kasvu Open antoi lisävahvistusta siitä, että olemme oikealla polulla ja hemmetin lähellä maalia. Meillä on paukut globaaleille markkinoille”, kuvailee Wimaon myyntijohtaja Juha Höijer.

Immonen vahvistaa, että Wimaolla on kunnianhimoinen kasvusuunnitelma lähivuosille.

”Tarkoitus on pyrkiä nopeasti skaalaamaan teknologiaa Suomessa ja varsinkin maailmalla.”

Uusiomuovia kuljetuksiin

Muovijätteen lisäksi Wimaon laitosprosessin syötteeksi kelpaavat myös erilaiset kuidut, kuten puu-, paperi-, kartonki- ja tekstiilijätteet.

Laitos voi valmistaa ekologisia tuotteita pakkaamiseen, rakentamiseen, kuljetuksiin, sähkötekniikkaan ja autoteollisuuteen.

Wimao on alkuvaiheessa keskittynyt valmistamaan kierrätysmateriaaleista standardoituja, suurivolyymisiä tuotteita, kuten kuormalavoja, lavakauluksia ja pakkauslaatikoita sekä rakennusteollisuuden tuotteita ja teollisuuskomponentteja.

Kierrätysmateriaalista valmistettu tuote korvaa neitseellisistä, fossiilisista materiaaleista valmistettuja tuotteita ja vähentää Wimaon mukaan kasvihuonekaasupäästöjä 1–4-kertaisesti oman painonsa verran.

Kokemus auttaa

Wimaon kokemuksen mukaan menetelmä toimii. Etelä-Karjalan Jätehuollon jätekeskukseen Kukkuroinmäelle vuonna 2017 pystytetty pilottilaitos on toiminut hyvin.

Niin hyvin, että Wimao päätti rakentaa Riihimäelle neljä kertaa suuremman laitoksen, jonka kapasiteetti tulee täydessä käytössä olemaan noin 8 000 tonnia vuodessa.

”Olemme pystyneet hyödyntämään Lappeenrannasta saatuja oppeja Riihimäen laitoksen rakentamisessa, kapasiteetin kasvattamisessa ja tuotekehitystyössä”, Immonen kertoo.

Käsittelyssä syntyvä hukka pystytään kierrättämään takaisin prosessiin. Wimaon valmistamat tuotteet voitaisiin kierrättää samaan prosessiin käyttöikänsä lopussa.

Yleensä uusiomateriaalit kestävät vain muutamia kierrätyssyklejä, sillä kuidut lyhenevät mekaanisessa kierrätyksessä. Wimao kertoo löytäneensä keinot kiertää nämä esteet niin, että periaatteessa uusiomateriaaleja voisi kierrättää useitakin kierroksia.

Riskiä pienemmäksi

Immonen kiittää rahoitustukea, jota yritys on saanut teknologian kehittämiseen. Pilottilaitosvaiheessa Wimao sai silloisen Tekesin ja myös EU:n Life IP -rahoitusta osana Circwaste-hanketyötä.

”Oli erittäin tärkeää, että Circwaste-hanke ja Tekes olivat tukemassa meitä. Käynnistysvaiheessa vaaditaan paljon investointeja. Uuteen teknologiaan sisältyy aina riski. Olisi ollut vaikeaa viedä pilottia läpi pelkästään omin rahkein.”

Riihimäen-laitoksen kokonaisbudjetti on noin 3,5–4 miljoonaa euroa, sisältäen prosessi- ja tuotekehitystyön. Business Finland ja EU:n Horisontti2020 ovat tukeneet työtä.

Riihimäen laitos on nyt käyttöönottovaiheessa. Tarkoituksena on, että laitos pyörii täydellä teholla kolmessa vuorossa vuoden loppuun mennessä.

Wimaolla oli muitakin vaihtoehtoja laitoksen sijainniksi, mutta lopulta yhteistyökumppani eli Fortum kallisti vaa’an Riihimäelle. Fortumilta vapautunut hallitila oli toimintaan täydellinen. Wimao myös kierrättää ja käsittelee osan Fortumille tulevasta raaka-ainevirrasta.

”Meidän laitoksemme lisää materiaalihyödyntämisastetta ja kierrätystä kotimaassa. Pystymme ottamaan vastaan sellaisia jakeita, jotka ovat aikaisemmin päätyneet polttoon”, Immonen korostaa.

Ratkaisu Aasian muoviroskille?

Wimao Oy kertoo, että sen patentoima kierrätysteknologia ja kierrätysmateriaaleista valmistamat tuotteet ovat herättäneet kiinnostusta sekä kotimaassa että kansain­välisesti.

”Meillä on keskusteluja yhteistyökuvioista arviolta noin kymmeneen maahan tällä hetkellä. Moni iso yhtiö ja nimekäs brändi on kiinnostunut lisäämään kierrätysmateriaalien käyttöä joko osana omia tuotteitaan tai toimitusketjuaan”, kertoo toimitusjohtaja Ville Immonen ja jatkaa:

”Asenteet ovat muuttuneet siitä hetkestä, kun aloitimme. Kierrätys ja ympäristönäkökohdat ovat arvoina nousseet koko ajan.”

Jokimuovia testattu

Wimao tähtää Euroopan markkinoille, mutta myös ­kauemmas.

Aasiassa Wimao on mukana VTT:n koordinoimassa Kelmuvex-hankkeessa, jossa suomalaiskumppanit kehittävät tapoja nostaa muoviroskaa pois joesta ja merestä ja löytää sille kustannustehokkaita kierrätysmenetelmiä. Kaksivuotinen hanke on nyt puolivälissä.

Wimaon rooli ketjussa on valmistaa vedestä nostetusta, sekalaisesta muoviroskasta tuotteita, jotka soveltuisivat paikallisille markkinoille.

”Lappeenrannan laitokselle on jo tullut joesta nostettua muovijätettä testiajoihin. Periaatteessa se on samaa pakkausmateriaalia, kuten shampoopulloja ja muovipakkauksia, jota Suomessa laitetaan keräysastioihin. Jakartassa se heitetään lähimpään jokeen”, Juha Höijer kuvailee.

Wimaon prosessi näyttäisi alustavasti soveltuvan hyvin tällaisen jätteen käsittelyyn.

”Tämä on yksi tapa suunnata Aasian markkinoille”, Höijer näkee.

Wimao