Väitöskirjatutkija Lei Liu ottaa näytettä bioreaktorista.

Biomuoveja jätteistä

Voisiko biopohjaista muovimateriaalia tuottaa jätevesilietteestä? Tätä tutkii BIOSYKLI-hanke.