Kolumni

Biokierto on hiilineutraalia kiertotaloutta

On tärkeää, että ravinnekierrätyksen ja biokaasun mahdollisuudet hyödynnetään täysimääräisesti ilmastotoimissa.

Suo…