opiskelijoilta

Elokuussa kiertotalousajattelu sai taas paljon uutta kasvupintaa, kun monialainen ja -kansallinen joukko opiskelijoita kokoontui Turun ammattikorkeakou…