Doranovan DoAct CORE -kunnostusyksiköitä käytetään in-situ-kunnostuksen lisäksi aumakunnostuksissa. Aumaratkaisuja on suunnitteilla myös Tarastenjärvelle.

Kiertota…