Digialustoista kiinnostuneet kokoontuivat keskusteluun.
Digialustoista kiinnostuneet kokoontuivat keskusteluun.

Kiertotalouden digialustat

TRY OUT! -hankkeessa kiertotalouden ja it-alan asiantuntijat tekevät yhteistyötä, jotta kiertotalouden koko potentiaali saadaan paremmin hyödynnettyä. Ilman yhteistyötä kiertotalous ei toimi.

TRY OUT! -hankkeen päätarkoitus on tehdä kiertotalouden ja cleantechin kokeiluita. Osana kokonaisuutta on tarkasteltu myös digitalisaatiota ja sen mahdollisuuksia edistää kiertotaloutta sekä kurkistettu mm. lohkoketjujen maailmaan.

Hankkeen digitiimi teki bench­mark-raportin sellaisista erilaisista kiertotalouden digialustoista, joita löytyy eri puolilta maailmaa. Koottu lista ei toki ole vielä täysin kattava, mutta antaa yleiskuvan siitä, millaisia ratkaisuja eri alueilla on rakennettu. Osa alustoista on enemmän kauppapaikkatyyppisiä, osa keskustelun ja jakamisen alustoja. On myös tärkeä huomata, että jos lähdemme edistämään vielä nykyistäkin laajemmin vastaavaa toimintaa Suomessa, niin kansainväliset opit ja osaaminen kannattaa ottaa haltuun.

Nykytila Suomessa

Nykyisellään Suomessa ei kovin paljoa digialustoja vielä hyödynnetä. Yksi laajimmin käytetty, Motivan koordinoima FISS (Finnish Industrial Symbiosis System), on yhteistyöhön perustuva toimintamalli, jolla pyritään auttamaan yrityksiä ja muita toimijoita tehostamaan keskinäistä resurssien hyödyntämistä sekä synnyttämään uutta liiketoimintaa. Taustalla on Synergie-tietokanta, joka siis on benchmark-raportissakin listattu. Malli toimii ihan kelvollisesti, mutta kehitettävääkin löytyy. Aiemmin Suomessa oli käytössä myös Mpankki-palvelu, joka oli verkkokauppa lähinnä yrityksille, jotka halusivat myydä ja ostaa ylijäämä­materiaaleja tai loppueriä.

Miten eteenpäin?

Monenmoista suunnitelmaa ja yhteistyötä on tällä hetkellä Suomessa vireillä. Keskeinen asia on se, että meidän on pakko oppia hyödyntämään digitalisaation mahdollisuuksia nykyistä paremmin kiertotalouden edistämiseksi. Mutta miten sen teemme, se on avainkysymys. Ainoa varma asia lienee se, että yhteistyö ja yhdessä tekeminen eri toimijoiden kesken on ainoa keino edetä.

TRY OUT! -hankkeen puitteissa koetamme omalla panoksellamme tätä edistää. Digitiimin raportin lisäksi teemme yritysten kanssa kokeiluita aiheesta. Järjestimme muun muassa Open Source Circular Economy Days -tilaisuuden kesäkuussa teemasta.

Kirjoittaja toimii tiiminvetäjänä Turun ammattikorkeakoulussa.

Lisälukemista:

TRY OUT! hankkeen digialustojen benchmark-raportti:

https://tryout.turkuamk.fi/kiertotalouden-digialustat/

FISS-toiminta:

http://teollisetsymbioosit.fi/mika-on-fiss-ja-teollinen-symbioosi

Benchmark-raportissa listatut B2B-alustat:

Globechain

United States Materials Marketplace

The Waste Exchange

Waste is not Waste

Recycler’s World

Material Exchange

WasteWeb

Materials Innovation Exchange

RecycleInMe

International Synergies

Scrap Monster

Turku AMK