Ajankohtaista

Sähkö- ja elektroniikka­romusta arvometalleja uuttavan  demolaitoksen aihiota esiteltiin kesäkuussa World Circular  Economy Forumissa  Finlandia-talolla.Sähkö- ja elektroniikka­romusta arvometalleja uuttavan demolaitoksen aihiota esiteltiin kesäkuussa World Circular Economy Forumissa Finlandia-talolla.

Sähköromusta arvometalleja – demolaitoksen suunnittelu vauhtiin

Teknologiateollisuus ry:n käynnistämä kiertotalousdemolaitos -hanke on edennyt seuraavaan vaiheeseen, jossa hankkeen veturiyritykset Jyväskylän Energia Oy, Tapojärvi Oy ja Elker Oy aloittavat laitoksen tarkemman mallinnuksen. Suunnittelutyön toteuttaa Elomatic Oy.

Jyväskylään suunnitellaan demolaitosta, joka ottaisi sähkö- ja elektroniikkaromusta talteen arvometalleja ja harvinaisia maametalleja tavoilla, jotka pohjautuvat Jyväskylän Energian ja Jyväskylän yliopiston kemian laitoksen kehittämiin metallien talteenottomenetelmiin.

Materiaalinkäsittelyyn ja teollisuusprosessien hoitoon erikoistunut Tapojärvi Oy näkee paljon potentiaalia hankkeessa kehitettäville talteenottoprosesseille:

"Haluamme selvittää, miten nyt kehitettäviä hydrometallurgisia menetelmiä voitaisiin soveltaa esimerkiksi kaivos- ja metalliteollisuuden sivuvirtojen käsittelyssä. Olemme tuotteistaneet teollisuuden sivuvirtoja yli kymmenen vuoden ajan", toteaa Tapojärvi Oy:n operatiivinen johtaja Martti Kaikkonen.

Elker Oy puolestaan on tärkeä lenkki siinä, että laitokselle saadaan riittävästi käsiteltäväksi sopivaa materiaalia.

"Suomen kaltainen toimintaympäristö sopii mielestämme erinomaisesti myös uusien teknologioiden käyttökelpoisuuden varmistamiseen”, sanoo Elker Oy:n toimitusjohataja Sakari Hietala.

Seuraavaksi demolaitoksen prosessi mallinnetaan yksityiskohtaisesti, jolloin laitoksen tuotto ja tarvittavat investoinnit voidaan laskea.

Jyväskylän Energia Oy:n toimitusjohtaja Tuomo Kantola sanoo, että kiertotalous ja resurssitehokkuus tarjoavat laajan ja mielenkiintoisen mahdollisuuden kasvattaa uudentyyppistä liiketoimintaa perinteisen energialiiketoiminnan rinnalle.

Lue lisää aiheesta:

www.uusiouutiset.fi/elektroniikkaromusta-arvometalleja/

Jotain lainattua

Kuinomasta vaikka ompelukone

Menemme tyttöporukalla teatteriin. Ompelen sinne kirppikseltä ostamastani joustavasta kankaasta saumurilla neulemekon. Olkasaumat, sivusaumat, pääntiekaitaleet ja hihakaitaleet. Kaitaleiden päälliompeleet ja helman päärmäys. Tunti, ja uusi mekko on syntynyt. Mutta voi harmi! Saumurini on rikki. Ei hätää, Kuinoma-lainauspalvelu pelastaa pulasta. Sieltä saan saumurin lainaksi, ja säästän rahaa, ilmastoa ja ympäristöä, kun en osta uutta.

Kuinoma-palvelussa on tällä hetkellä 1721 erilaista lainattavaa tuotetta, ja määrä kasvaa jatkuvasti. Voit myös esittää toiveesi lainattavaksi hankittavista tuotteista. Kuinoma-nettisivuilta löydät lainattavat tuoteryhmät. Niitä ovat ulkoilu, matkailu, musiikki, viihde, rakentaminen, käsityöt, urheilu, kuvaaminen, pukeutuminen ja muut tuotteet. Sivustolta selviää myös lähin noutopaikka.

Kuinomaa hallinnoi perustajien ja aktiivisesti toimintaan osallistuvien henkilöiden omistama Omaoma Oy. Omaoman omistajina on muutamia suomalaisia yksityishenkilöitä sekä ympäristöjärjestö Dodo ry.

kuinoma.fi

Lue nämä

The New Plastics Economy – Catalysing Action

JULKAISTU: Tammikuussa 2017

JULKAISIJAT: World Economic Forum, Ellen MacArhtur Foundation

KERTOO: Antaa toimenpideohjelman uuteen, kiertotalouden mukaiseen muoviteollisuuteen pääsemiseksi. Luo strategiat muovipakkausten ekologiseen tuotesuunnitteluun, uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen. Arvioi, että pakkauksista 20 prosenttia voisi sopia uudelleenkäytettäväksi, mikä tarkoittaa noin 7,5 miljardin euron uudelleenkäyttömarkkinaa. Arvioi, että jos 50 prosenttia muovipakkauksista kierrätettäisiin, tämä nostaisi jokaisen muovitonnin arvoa noin 240 eurolla.

https://newplasticseconomy.org/report-2017

The Nordic textile reuse and recycling commitment – a certification system for used textiles and textile waste

JULKAISTU: Heinäkuussa 2017

JULKAISIJAT: Nordic Council of Ministers

KERTOO: Kuvailee pohjoismaista tekstiilien uudelleenkäytön ja kierrätyksen sitoumuksen sertifiointijärjestelmää. Sitoumuksen tavoitteena on pienentää tekstiilikulutuksen ympäristövaikutuksia ja lisätä pohjoismaista kilpailukykyä lisäämällä kierrätystä ja uudelleenkäyttöä. Sertifiointi pohjautuu vapaaehtoisuuteen. Järjestelmässä mukana olevat yritykset sitoutuvat läpinäkyvyyden ja ympäristöystävällisyyden tiukkoihin kriteereihin sekä jätehierarkian noudattamiseen. Riippumaton kolmas osapuoli tarkistaa toiminnan.

http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1125682&dswid=4711

Waste Management Outlook for Mountain Regions – Sources and Solutions

JULKAISTU: Tammikuussa 2017

JULKAISIJAT: Yhdistyneiden kansakuntien ympäristöohjelma, IETC, GRID ja ISWA

KERTOO: YK:n ympäristöohjelma julkaisi vuonna 2016 globaalin katsauksen maailman jätehuollon tilanteesta. Nyt ohjelma laatii alueelliset raportit, joista ensimmäinen, vuoristoisten alueiden raportti, on valmistunut. Vuoristoalueiden jätehuolto on erittäin vaikeaa ja monilla alueilla täysin kehittymätöntä. Raportti nostaa esiin haasteita ja onnistumisia. Se huomioi myös vuoristoalueiden turismin vaikutukset jätehuoltoon.

https://www.grida.no/publications/157

Päiväkoti pienentää hävikkiä viljelemällä itse

Seitsemän päiväkotia Turussa ja Uudessakaupungissa kokeilee pienentää ruokahävikkiään pienimuotoisen viljelyn avulla. Valonian hanke Multaa ja mukuloita opettaa ruoan ja ravinteiden kiertoa varhaiskasvatuksessa. Tavoitteena on ruoan arvostuksen lisääminen ja kierrätykseen perustuvan jätehuollon tekeminen tutuksi eri kulttuuritaustoista tuleville lapsille ja perheille. Pilotissa on mukana seitsemän Sateenkaari Koto ry:n päiväkotia.

Hanke saa rahoituksen Opetushallituksen innovatiivisten oppimisympäristöjen valtionavustuksesta. Kesäkuulle 2019 jatkuvassa hankkeessa ovat mukana myös Arkea, Lounais-Suomen Jätehuolto ja Natur och Miljö.

Valoniassa alkaa tänä syksynä kolme muutakin hanketta. Ne parantavat kuntien energiatehokkuutta, koulujen lähivesitoimintaa sekä ruoantuottajien tarjousosaamista.

Tumik Oy voitti sekajätekuljetuksia

Tuusulalainen Tumik Oy on voittanut kolme urakka-aluetta sekajätteiden ­nosturikeräyksessä ja kuljetuksessa Helsingissä ja Vantaalla.

Yhden sekajätteen urakka-alueen Espoossa voitti Remeo Oy, joka sai hoidettavakseen myös biojätteen keräyksen ja kuljetuksen nosturi­autotyönä koko HSY:n toimialueella.

RenoNorden alkaa urakoida sekajätteen keräystä ja kuljetusta Kirkkonummella. Lassila & Tikanoja Oyj puolestaan voitti vaihtolavojen keräykset ja kuljetukset koko HSY:n alueella.

HSY kilpailutti jätteenkuljetus­urakat viideksi vuodeksi alkaen huhtikuusta 2018. Tarjouksen jätti 12 yritystä.

Elina Saarinen

Scanstockphoto