Resurssiviisaudella säästöjä

Kiertotalous puolittaisi

teollisuuspäästöt

Kiertotalouden mukainen materiaalien uudelleenkäyttö vähentäisi globaaleja ilmastopäästöjä vuosittain miltei neljä miljardia tonnia.