Koneoppi kirittää keittiöitä

Uusi jätelaki velvoittaa ravintola-alaa kirjaamaan hävikkiä aiempaa tarkemmin. Hävikin seurantatyökalun kehittäjä toivoo, että kerätystä tiedosta voi olla kullekin yritykselle apua juuri sen tarvi…