Resurssiviisaudella säästöjä

Kauppakeskukset ovat onnistuneet kasvattamaan jätteidensä kierrätystä ja vähentämään sekajätteiden määrää esimeriksi ympäristökoordinaattorin avulla. Kuvassa L&T:n ympäristömanageri Olli Erjama Ison Omenan Citymarketin Maria Honkosen kanssa.
Kauppakeskukset ovat onnistuneet kasvattamaan jätteidensä kierrätystä ja vähentämään sekajätteiden määrää esimeriksi ympäristökoordinaattorin avulla. Kuvassa L&T:n ympäristömanageri Olli Erjama Ison Omenan Citymarketin Maria Honkosen kanssa.

Vastuullisuudesta tuli elinehto

Kauppakeskusten, toimistokiinteistöjen ja teollisuuden jätteet saadaan kierrätykseen yhteistyöllä.

Lassila & Tikanoja kierrätti viime vuonna asiakkaidensa ja kumppaneidensa kanssa yhteensä 470 000 tonnia uusioraaka-aineita ja hyötykäytti 300 000 tonnia maa-aineksia ja sivuvirtoja. L&T toimitti uudelleenkäyttöön ja kierrätykseen 54,2 prosenttia kaikista asiakkailta keräämistään materiaaleista. Yhdyskuntajätteen kierrätysaste oli jo tasolla 70 %. Kierrätyksen avulla on vähennetty kasvihuonekaasupäästöjä yli 350 000 hiilidioksidiekvivalenttitonnia.

Hyvät tulokset kertovat siitä, että Lassila & Tikanoja on nostanut yritysvastuullisuuden strategiatasolle. Yhtiö myös päivitti yritysvastuuohjelmansa. Vuonna 2021 yhtiö tähtää siihen, että uudelleenkäyttö- ja kierrätysaste nousee 60 prosenttiin, pitkällä aikavälillä 70 prosenttiin.

Kiertotalous on selvästi hyvää bisnestä: Viime vuonna L&T:n liikevaihto ylitti ensimmäistä kertaa 800 miljoonaa euroa. Liikevoittokin kasvoi kahdeksan prosenttia.

Monet Lassila & Tikanojan omista asiakkaista ovat nekin ottaneet vastuullisuuden strategiaansa.

”Yrityksille vastuullisuudesta ja ympäristöstä huolehtimisesta on tullut aidosti elinehto. Kun puhutaan Suomesta kiertotalouden edelläkävijänä, näen, että yritykset tulevat sen muutoksen valtaosin tekemään. Poliitikkojen tehtävänä on mahdollistaa muutos. Muutosta vaativat sijoittajat ja yritysten loppuasiakkaat eli me kuluttajat.” Näin näkee Lassila & Tikanojan toimitusjohtaja Eero Hautaniemi, joka aloitti toimitusjohtajana puolisen vuotta sitten, tämän vuoden alussa.

Hautaniemi korostaa sitä, että lainsäädännössä on annettava tilaa toimia niille yrityksille, joilla on kykyä ja halua ratkaista kiertotalouteen ja ympäristöön liittyviä ongelmia.

Koordinaattori opastaa

L&T haluaa olla kiertotalouden ketjussa mahdollistaja, joka auttaa asiakkaita löytämään materiaalitehokkaita ratkaisuja.

”Meillä on paljon ihmisiä, jotka kokopäivätoimisesti miettivät asiakkaidemme kanssa, kuinka asiakkaan prosesseja voisi tehostaa ja toimintoja kehittää niin, että jätettä syntyisi mahdollisimman vähän ja että syntyvä jäte pystytään lajittelemaan kierrätystä varten mahdollisimman hyvin jo alkulähteillä.”

Hyvä esimerkki tästä työstä on ympäristökoordinaattori-yhteistyö: Lassila & Tikanojan kymmenkunta ympäristökoordinaattoria ja -manageria kiertävät asiakkaiden luona opastamassa ja neuvomassa henkilöstöä oikeanlaisiin toimintatapoihin jätteiden lajittelussa ja jätteen synnyn ehkäisyssä. Asiakkaina on kiinteistökohteita kuten kauppakeskuksia, toimistoja ja toimitiloja, teollisuuskohteita ja tehtaita, terveydenhuollon asiakkaita ja monikäyttäjäkohteita joka puolelta Suomea.

Monelle suurelle yhtiölle ympäristöasiat ja vastuullisuus ovat tärkeitä. Niihin on usein asetettu tavoitteita yhtiön strategiatasolla.

”Autamme asiakkaita jalkauttamaan tavoitteet arkeen ja lunastamaan sitoumukset. Olemme asiakkaan tavoitteita käytäntöön paneva kumppani”, tiivistää L&T:n ympäristöjohtamisen yksikön liiketoimintapäällikkö Olli Miettinen.

Ympäristökoordinaattori opastaa henkilökuntaa lajitteluun, tarkistaa, että keräysvälineet ovat kunnossa ja että jätehuollon tilat ovat selkeät ja helppokäyttöiset.

”Seuraamme ja mittaamme jätemäärien kehitystä, jätteiden jakautumista sekä hiilijalanjälkeä aktiivisesti yhdessä asiakkaan kanssa. Jätehuolto voidaan toteuttaa myös hiilineutraalisti”, Miettinen kertoo.

Tulokset ovat olleet hyviä. Kiinteistökohteissa sekajätteiden määrää on saatu vähenemään jopa yli 20 prosentista noin seitsemään prosenttiin ja kierrätysastetta on saatu samaan aikaan paranemaan yli 10 prosenttia. Esimerkiksi eräässä pääkaupunkiseudun kauppakeskuksessa sekajätteen määrä väheni muutamassa vuodessa yli 40 prosenttia ja kierrätysaste nousi samaan aikaan yli 60 prosenttiin. Kierrätyskelpoiset jätteet kuten pahvi, kartonki ja muovi saadaan lajiteltua pois energiaksi menevästä jätevirrasta.

”Asiakasta kiinnostaa kierrätysasteen muutos. Toinen mittari on kustannustehokkuus. Jätehuoltoa kehittämällä asiakas saa suoria säästöjä, mutta myös välillisiä hyötyjä tulee: palokuormat pienevät, työturvallisuus kohenee, tilat ovat helppokäyttöisiä ja siistejä ja henkilökunnan kokemus laitteiden ja tilojen käyttäjänä paranee”, Miettinen muistuttaa.

”Kun jätehuoltoa on viety eteenpäin, parhaimmillaan on puolitettu jätehuollon kustannukset.”

Lisäkasvua Ruotsista

Eero Hautaniemi nostaa hyvien vastuullisuustyöesimerkkien joukkoon myös kiinteistötekniikan puolella saavutetut hyvät tulokset energiatehokkuuden parantamisessa ja digitaalisuuden, jonka ansiosta hyvät tulokset pystytään mittaamaan ja osoittamaan dataan ja faktoihin pohjautuvasti.

Lassila & Tikanoja on julkistamassa syksyllä uuden, päivitetyn strategian. Sen ytimessä tulevat olemaan vastuu ympäristöstä ja kiertotalouden ratkaisut.

”Pyrimme jatkossa entistäkin paremmin identifioimaan kasvavia alueita materiaalien kierrätyksessä ja teollisuuden sivuvirtojen hyödyntämisessä. Digitalisaatio tarjoaa uusia mahdollisuuksia sekä kiinteistöjen energiatehokkuuteen että ylipäätään kiertotalouteen”, Hautaniemi näkee.

Hän sanoo yhtiön pohtivan lisäkasvun hakemista mahdollisesti Ruotsista, Suomessa taas muun muassa kaupan ja yritysten erilliskeräysratkaisuista ja neuvontapalveluista. Teollisuuspalvelut Hautaniemi näkee mielenkiintoisena markkinana:

”Teollisuuden materiaalivirrat ovat usein paljon vaativampia kuin yhdyskuntajätevirrat, mikä vaatii läheistä kumppanuutta asiakkaan kanssa ja erikoisosaamista kemiasta, fysiikasta ja vaikkapa luvituksesta ja viranomaisyhteistyöstä. Haitalliset aineet eivät saa lähteä takaisin kiertoon.”

Hautaniemi pitää mahdollisena, että vaarallisten jätteiden käsittelyyn voi olla tulossa lisäinvestointeja.

Lassila & Tikanojan toimitusjohtaja Eero Hautaniemi toivoo, että poliitikot näkisivät jätteet osana materiaalitaloutta: ”Esimerkiksi tuottajavastuun alaisen jätteen kierrätys on osoittautunut Suomessa toimivaksi.”Lassila & Tikanojan toimitusjohtaja Eero Hautaniemi toivoo, että poliitikot näkisivät jätteet osana materiaalitaloutta: ”Esimerkiksi tuottajavastuun alaisen jätteen kierrätys on osoittautunut Suomessa toimivaksi.”

Suru sävytti alkua

Tämän vuoden alussa Lassila & Tikanojan johtoon astui Eero Hautaniemi. Oriolalta siirtynyt Hautaniemi on tuntenut Lassila & Tikanojan jo pitkältä ajalta ennen varsinaista toimitusjohtajan pestiään. Hän kiinnostui yhtiöstä jo 1990-luvun alussa toimiessaan vielä Instrumentarium Oyj:ssä ja piti yhtiötä yhtenä parhaista ympäristöalan toimijoista. L&T:n hallituksessa Hautaniemi vaikutti kymmenen vuotta, 2007–2017.

Hautaniemen työ toimitusjohtajana alkoi surullisissa merkeissä. Vain reilu viikko sen jälkeen, kun Hautaniemi sai 15. marraskuuta tiedon tulleensa valituksi uudeksi toimitusjohtajaksi, saapui suru-uutinen: Lassila & Tikanojan entinen toimitusjohtaja, seuraavalla viikolla kuitukangasyhtiö Suomiselle siirtymässä ollut Pekka Ojanpää oli menehtynyt lentoturmassa lomamatkallaan Zimbabwessa 23.11.2018.

”Se oli traagista. Tunsin Pekan hyvin. Vielä hänen ollessaan lähdössä lomamatkalle olimme käyneet iltapäivällä läpi keskeneräisiä asioita.”

Hautaniemi aloitti kuitenkin toimitusjohtajana alkuperäisen suunnitelman mukaan, 1.1.2019. Transitiovaiheessa apuna oli varatoimitusjohtaja Tuomas Mäkipeska. Hautaniemi kertoo, että vuodet L&T:n hallituksessa auttoivat ja nopeuttivat oppimista:

”Tunsin kaikki yhtiön toimialat, termit, liiketoiminnan logiikan ja suuren osan ihmisistä. Mutta kuitenkin operatiivisessa vastuussa rooli on toisenlainen kuin hallitusvastuussa. Olen nyt käyttänyt paljon aikaa siihen, että olen tavannut henkilöstöä ja asiakkaita. Paljon on tullut uutta asiaa."

L&T:n muovinkierrätyslaitos Meri­karvialla laajenee: Esikäsittely-, pesu- ja kuivaustekniikkaa tehostava laajennus otetaan käyttöön kesällä.L&T:n muovinkierrätyslaitos Meri­karvialla laajenee: Esikäsittely-, pesu- ja kuivaustekniikkaa tehostava laajennus otetaan käyttöön kesällä.