Veroratkaisuilla voitaisiin ohjata ihmisiä ja yrityksiä toimiin, jotka kuormittavat ilmastoa ja aiheuttavat päästöjä vähemmän kuin nykytoimet. Sitra tutki tällaisten ver…