Uusi Chemical Recycling Europe -järjestö haluaa rakentaa siltoja kemialliseen kierrätykseen ja muovien jalostukseen liittyvän arvoketjun toimijoiden kanssa.
Uusi Chemical Recycling Europe -järjestö haluaa rakentaa siltoja kemialliseen kierrätykseen ja muovien jalostukseen liittyvän arvoketjun toimijoiden kanssa.

”Kierrätystavoitteista jäädään ilman kemiallista kierrätystä”

EU ei pääse asettamiinsa muovinkierrätystavoitteisiin ilman kemiallista kierrätystä. Näin toteaa uusi, tammikuussa perustettu järjestö Chemical Recycling Europe.

Neljän eurooppalaisen kemiallisen kierrätyksen alan yrityksen perustama uusi järjestö Chemical Recycling Europe julkaisi huhtikuussa virallisen linjauksensa siitä, että EU:n muovistrategian ja kiertotalousdirektiivien tavoitteisiin ei tulla pääsemään, jos keskitytään pelkästään mekaaniseen kierrätykseen, vaan kokonaiskuvassa tarvitaan myös kemiallista kierrätystä.

Kemiallista kierrätystä on järjestön määritelmän mukaan käsittely, joka suoraan muuttaa polymeerin muotoa ja muuntaa sen monomeereiksi, peruskemikaaleiksi, polttoaineiksi tai muiksi arvomateriaaleiksi.

Järjestön mukaan polymeerien kemiallinen kierrätys täydentää muovien mekaanisia kierrätysprosesseja: Monet heterogeeniset, sekalaiset ja likaiset jätevirrat, joita ei toistaiseksi pystytä kustannustehokkaasti kierrättämään mekaanisesti, pystyttäisiin käsittelemään kemiallisesti. Näin saataisiin myös nykyistä laadukkaampia uusiomuoveja ja voitaisiin päästä muovien suljettuihin kiertoihin.

Järjestön mukaan kemiallinen kierrätys on tunnustettava lainsäädäntötasolla ja nostettava jätteen etusijajärjestyksessä samalle viivalle mekaanisen kierrätyksen kanssa. On myös kehitettävä yhtenäiset EU-standardit erilaisten polymeerien kemialliselle kierrätykselle.

Järjestön puheenjohtajaksi tammikuun perustamiskokouksessa valittu Carlos Monreal Plastic Energy -yhtiöstä toivoo, että Chemical Recycling Europesta tulisi koko eurooppalaista kemiallisen polymeerikierrätyksen ketjua yhdistävä ja verkoston yhteistä etua ajava järjestö, joka lisäisi yhteistyötä myös EU-instituutioiden kanssa. Järjestö on avoin kaikille alan yrityksille.

Toistaiseksi ainakin Fortum ja Neste ovat kertoneet, etteivät vielä ole tehneet päätöksiä järjestön jäsenyydestä.

”Kaikki kierrätys ja sen edistäminen on hyvä asia. Muoveissa kuten kaikessa materiaalin kierrätyksessä tulisi ensisijaisesti suosia kierrätystä mahdollisimman suoraan takaisin tuotteen raaka-aineeksi – ja tässä mekaaninen kierrätys on erinomainen reitti. Pakkausteollisuuden sekä regulaation tulisi ohjata paremmin kierrätettäviin tuotteisiin, jolloin tämä toteutuu parhaiten”, sanoo Fortumin liiketoiminnankehitysjohtaja Tero Holländer.

Fortum seuraa aktiivisesti kemiallisen kierrätyksen edistymistä:

”Kemiallinen kierrätys voi täydentää mekaanista kierrätystä haastavien jakeiden jalostuksessa. Se on kuitenkin kestävän kehityksen mukaista vain, jos jäte päätyy sen kautta sataprosenttisesti takaisin muoviteollisuuden raaka-aineeksi.”

Nesteellä jätemuovin raaka-ainekäyttöön tähtäävää kehityshanketta johtava Outi Teräs kertoo, ettei Neste vielä tässä vaiheessa ota kantaa kyseisen järjestön jäsenyyteen.

”Neste näkee kemiallisen kierrätyksen ja sen eteenpäin viemisen tärkeänä asiana”, Teräs korostaa.