Kaupungit ja kunnat tekevät joka vuosi hankintoja noin 20 miljardilla eurolla. On suuri merkitys, huomioivatko ne hankinnoissa kiertotalouden periaatteet.

Kiertotaloutta julkisiin hankintoihin

Tietävätkö julkisia hankintoja t…