Bromin mittaamista eristeestä Niton XL3t GOLDD+ XRF-analy­saattorilla.

Palonsuoja-aine

on kierrättäjän pulma

Palonsuoja-aine HBCD aiheuttaa haasteita ­purku- ja saneeraus­jätteiden kierrätykselle. Kielletty aine pitäisi saada…