Bromin mittaamista eristeestä Niton XL3t GOLDD+ XRF-analy saattorilla.

Palonsuoja-aine

on kierrättäjän pulma

Palonsuoja-aine HBCD aiheuttaa haasteita purku- ja saneeraus jätteiden kierrätykselle. Kielletty aine pitäisi saada…