Resurssiviisaudella säästöjä

Esimerkki MARA-materiaalien käytöstä vallin rakentamisessa poikkileikkauskuvana.

Infrarakentamisella päästövähennyksiä

Resurssitehokas rakentamine…