LCA Consulting Oy teki elinkaariarviota varten vaihtoehtoisia skenaariota, joista yhdessä sekajäte vietäisiin lajittelulaitokseen. Sieltä hyötyjäteet päätyisivät kierrätykseen koneellisen lajittelun avulla.

Ilmasto hyötyi…