LCA Consulting Oy teki elinkaariarviota varten vaihtoehtoisia skenaariota, joista yhdessä sekajäte vietäisiin lajittelulaitokseen. Sieltä hyötyjäteet päätyisivät kierrät…