opiskelijoilta

Biopohjaiset muovit eivät juuri hajoa merissä

BIO-PLASTICS EUROPE -hankkeessa Saksan Alfred Wegener -instituutin tutkijat julkaisivat artikkelin laboratoriotutkimuksista, joissa selvitettiin biopohjaisten m…