Purkamisessa syntyvää jätettä käsiteltäessä jää jäljelle niin kutsuttu seula-alite, jolle on ollut vaikea löytää sopivia hyötykäyttökohteita. Refecon laitosratkaisu avaa materiaalivirralle hyödyntämismahdollisuuksia esime…