Kolumni

Leväkasvatusta laboratoriossa biokaasulaitoksen rejektivedessä.

Jätevesien ravinteet kiertoon levien avulla

Jätevesien sisältämien typen ja fosforin talteenotto mikro…