Kolumni

Leväkasvatusta laboratoriossa biokaasulaitoksen rejektivedessä.

Jätevesien ravinteet kiertoon levien avulla

Jätevesien sisältämien typen ja fosforin talteenotto mikrolevien avulla voisi tehostaa kierrätystä ja para…