Kolme kuukautta kestäneen selvityksen jälkeen kapseleissa oli tapahtunut muutoksia vaihtelevasti. Polyvinyylialkoholikapseleista puolet oli liuennut pois, polylaktidikapselit o…